polska wersja językowa english version
MADAR po godzinach
  • Wypad do Cisnej.

Wycieczk? w Bieszczady uda?o nam si? zorganizowa? 10-12 pa?dziernika 2008r. Pogoda trafi?a si? cudowna – ca?y weekend by?o bardzo ciep?o i ?wieci?o pi?kne s?o?ce. Zatrzymali?my si? w pensjonacie „Troll” w Cisnej, a wieczornych atrakcji dostarcza?y nam tamtejsze restauracje: „Troll” i „Siekierezada”. Korzystaj?c z tak pi?knej aury tradycyjnie wybrali?my si? równie? w góry, aby podziwia? uroki „z?otej polskiej jesieni”. Naszym celem sta?a si? Po?onina Wetli?ska, która jest doskona?ym punktem widokowym na najwy?sze partie Bieszczadów. Byli?my zachwyceni roztaczaj?cymi si? przed nami widokami i ca?? palet? barw jesieni jakie prezentowa?y nam pokryte lasami i ró?norodn? ro?linno?ci? zbocza gór. W drodze powrotnej odwiedzili?my malowniczy zamek po?o?ony na skalistym wzgórzu w Odrzykoniu oraz zapor? w Solinie.


   
  • Wycieczka do Szczawnicy.

W dniach 6-8 czerwca 2008 r. firma Madar sp?dzi?a mi?y weekend w Szczawnicy w pensjonacie „Gackówka”. Czas ten wykorzystany by? bardzo aktywnie. Ca?? sobot? sp?dzili?my na pieszych wycieczkach po Pieninach oraz podziwianiu malowniczych krajobrazów. Zdobyli?my szczyt Sokolicy oraz Trzech Koron. Byli?my na mini sp?ywie tratw? przez Dunajec. Cz??? ekipy skorzysta?a z kolejki krzese?kowej na Palenic?, by nast?pnie sp?dzi? czas na szale?stwach w 700 metrowej rynnie grawitacyjnej. Pozosta?y czas wolny po?wi?cili?my integracji firmowejJ, grze w siatkówk? i tenisa sto?owego oraz grillowaniu. Drog? powrotn? urozmaicili?my sobie zwiedzaniem zamku i zapory w Niedzicy.


   
MADAR SPÓŁKA Z O.O.    30-418 KRAKÓW    UL. ZAKOPIAŃSKA 9    TEL: 012 260-11-25    FAX: 012 260-11-26    PWMADAR@PWMADAR.PL