polska wersja językowa english version
Niwelacja precyzyjna

Proces pomiarowy oparty jest na technologii firmy Leica. Dzięki zastosowaniu tej technologii możemy szybko, bezbłędnie i wiarygodnie wykonywać pomiary niwelacyjne, wykonywać obliczenia i dokonywać analizy osiadań.
Pomiary wykonujemy instrumentami Leica DNA03 z łatami precyzyjnymi. Zaletą takiego pomiaru stanowi brak odczytów z łaty, zapisków w dziennikach ani obliczeń ręcznych. Doświadczenie pokazuje, że w porównaniu z konwencjonalną niwelacją precyzyjną dzięki niwelatorom cyfrowym Leica możemy zaoszczędzić do 50% czasu. Czynnikami najbardziej wpływającymi na przyspieszenie pracy to szybki pomiar i przesyłanie danych na kartę pamięci bądź poprzez kabel łączący bezpośrednio do komputera.
Opracowane wyniki pokazujemy jako tabelaryczne zestawienie w programie Excell, bądź graficznie w postaci wykresów

MADAR SPÓŁKA Z O.O.    30-418 KRAKÓW    UL. ZAKOPIAŃSKA 9    TEL: 012 260-11-25    FAX: 012 260-11-26    PWMADAR@PWMADAR.PL