polska wersja językowa english version
Produkty mapowe

Wykonujemy pełen zakres produktów mapowych, takich jak:

-   Mapy do celów projektowych

-   Mapy zasadnicze

Wielkoskalowe opracowania kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków a także sieci uzbrojenia terenu stanowią podstawę opracowania każdego projektu budowlanego.

Końcowe opracowanie zleceniodawca może otrzymać :

 • w skalach 1:500; 1:1000: 1:2000
 • w postaci klasycznej (analogowej) lub numerycznej

-  Mapy numeryczne

Technologia tworzenia zbiorów punktów i przetwarzania danych w nich zawartych tworząc obiekty i informacje na ich temat. Mapa ta łączy w sobie wszystkie cechy mapy zasadniczej z możliwością dodawania i odejmowania poszczególnych warstw.

 • Przekazywana zleceniodawcy w formie cyfrowej
 • Wyploty obrazu mapy numerycznej w dowolnej skali
 • Numeryczne modele terenu
-   Mapy tematyczne
 • Mapy sieci uzbrojenia terenu
 • Mapy GESUT
 • Mapy samochodowe
 • Mapy zagospodarowania obszarów wiejskich i miejskich
 • Mapy leśne
 • Mapy własności gruntów z klasoużytkami
 • Mapy do Wydz. Architektury
          Mapy tematyczne wykonujemy w postaci mapy analogowej lub numerycznej

-    Mapa terenów zakładów produkcyjnych

     Opracowywane są ze szczegółowym zagospodarowaniem wnętrza hal produkcyjnych:

 • zgodnie z instrukcją b. Ministra Przemysłu Ciężkiego
 •  zgodnie z instrukcją K-1 (GUGiK)
MADAR SPÓŁKA Z O.O.    30-418 KRAKÓW    UL. ZAKOPIAŃSKA 9    TEL: 012 260-11-25    FAX: 012 260-11-26    PWMADAR@PWMADAR.PL