polska wersja językowa english version
Inwentaryzacja architektoniczna lokali
  • wykonanie pomiarów inwentaryzacyjnych lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych, a także części wspólnych poszczególnych budynków posadowionych na danej nieruchomości gruntowej;
  • sporządzenie dokumentacji inwentaryzacyjnych stanowiących podstawę do uzyskania zaświadczeń o samodzielności lokali

  • sporządzenie dokumentów inwentaryzacyjnych, o których mowa w art.2 ust.5 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.903 z późn. zm.), wymaganych jako załączniki do aktów notarialnych ustanawiających odrębną własność poszczególnych lokali tj. wykonanie zaznaczeń poszczególnych lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi na rzutach odpowiednich kondygnacji budynku, a w razie położenia pomieszczeń przynależnych poza danym budynkiem mieszkalnym - na wyrysie z operatu ewidencyjnego oraz na rzucie kondygnacji budynku, w którym znajdują się te pomieszczenia.
MADAR SPÓŁKA Z O.O.    30-418 KRAKÓW    UL. ZAKOPIAŃSKA 9    TEL: 012 260-11-25    FAX: 012 260-11-26    PWMADAR@PWMADAR.PL