polska wersja językowa english version
Podziały i rozgraniczenia nieruchomości oraz inne opracowania do celów prawnych
 • Podziały nieruchomości

 • Rozgraniczenia nieruchomości

 • Wznowienie punktów granicznych i wskazanie granic

 • Sporządzanie dokumentów do celów prawnych

 • Wykazy synchroniczne działek (równoważniki)

 • Badanie Ksiąg Wieczystych

 • Sporządzanie dokumentacji geodezyjnej do celów prawnych

 • Badanie stanu prawnego nieruchomości

 • Sporządzanie map do celów prawnych, dokumentów związanych z wykupem, zamianą, wywłaszczeniem lub przewłaszczeniem

 • nieruchomości, konsolidacja działek ewidencyjnych

 • Wznawianie znaków granicznych - okazania granic

 • Podziały nieruchomości na terenach zabudowanych - zurbanizowanych

 • Podziały pod poszerzenia pasów drogowych

 • Prace geodezyjne z zakresu ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości)

 • Pomiary wykonywane w celu ustalenia powierzchni zasiewów upraw

MADAR SPÓŁKA Z O.O.    30-418 KRAKÓW    UL. ZAKOPIAŃSKA 9    TEL: 012 260-11-25    FAX: 012 260-11-26    PWMADAR@PWMADAR.PL