polska wersja językowa english version
Pomiary inwentaryzacyjne
 • Wytyczanie w terenie wszystkich typów urządzeń i obiektów:
  - nadziemnych
  - naziemnych
  - podziemnych

 • Geodezyjna inwentaryzacja uzbrojenia terenu, urządzeń, budynków i budowli:
  - nadziemnych
  - naziemnych
  - podziemnych

 • Inwentaryzacja geodezyjna, której celem jest stwierdzenie faktu istnienia danego urządzenia lub przewodu, podanie jego rodzaju i klasyfikacji, dokładne określenie położenia i wymiarów podstawowych jego elementów oraz uwidocznienie wyników na szkicu polowym i na mapie

 • Inwentaryzacja branżowa, polegająca na szczegółowym opisie technicznym, określeniu funkcji i ocenie technicznej urządzenia

 • Geodezyjne inwentaryzacje zagospodarowania działek

MADAR SPÓŁKA Z O.O.    30-418 KRAKÓW    UL. ZAKOPIAŃSKA 9    TEL: 012 260-11-25    FAX: 012 260-11-26    PWMADAR@PWMADAR.PL