polska wersja językowa english version
Kubatury i inwentaryzacja przestrzenna obiektów

Pomiary wykonujemy instrumentem Trimble VX unikalnym połączeniem instrumentu Total Station z dalmierzem bezlustrowym oraz kamery cyfrowej. Aby otrzymać zadaną dokładność pomiarów ustala się z właściwą precyzją rozstaw oczek siatki pomiarowej. W celu kontroli wykonywane są cyfrowe zdjęcia obiektów, które pozwalają niezawodnie potwierdzić prawdziwość pomiarów.

Opracowanie wyników pomiarów wykonujemy programem RealWorks Survey. Aplikacja posiada narzędzia związane z wykonywaniem obliczeń geodezyjnych, tworzeniem i edycją przestrzennego modelu hałdy, wpasowaniem zdjęć terenowych hałdy w stworzony model oraz obliczenie kubatur.

Przykładem opracowania jest hala w Katowciach z lat 70-tych, przeznaczona pod rozbudowę i zmianę funkcji użytkowej.

MADAR SPÓŁKA Z O.O.    30-418 KRAKÓW    UL. ZAKOPIAŃSKA 9    TEL: 012 260-11-25    FAX: 012 260-11-26    PWMADAR@PWMADAR.PL