polska wersja językowa english version
Numeryczne przetwarzanie rastrów i map cyfrowych
Firma MADAR Sp z o.o. posiada oprogramowanie zawierające nieograniczone możliwości transformacji map wektorowych, rastrów i współrzędnych, między różnymi układami współrzędnych występującymi w Polsce. Narzędzia obsługują następujące typy transformacji
MADAR SPÓŁKA Z O.O.    30-418 KRAKÓW    UL. ZAKOPIAŃSKA 9    TEL: 012 260-11-25    FAX: 012 260-11-26    PWMADAR@PWMADAR.PL