DB/Gis © 2005


DB/Gis © 2005 wer. 5.00
 
Oprogramowanie dla systemu MicroStation SE/J/V8


Informacja ogólna

W klasycznych systemach typu CAD, użytkownik często staje przed problemem wykorzystania i zastosowania uporządkowanych, niegraficznych informacji opisowych. Można w takim przypadku wykorzystać opisową bazę danych, która ma strukturę tabelaryczną. Poszczególne elementy rysunku CAD można łączyć z rekordami wybranej tabeli, znacznie wzbogacając wartość informacyjną wcześniej wykonanego opracowania. DB/Gis posługując się sterownikiem baz danych ODBC, daje możliwość wykorzystania bazy danych Access i DBase w środowisku MicroStation.

DB/Gis jest programem pracującym w środowisku MicroStation wspomagającym proces łączenia grafiki wektorowej z opisową bazą danych, umożliwiając proste zarządzanie niegraficzną informacją w powiązaniu z elementami rysunku. Oprogramowanie dostosowane zostało do standardów stawianych systemom informacji geograficznej GIS. Oprogramowanie DB/Gis zostało napisane w języku MS Basic, MDL. Obsługiwane jest również przez zewnętrzne biblioteki DLL.

DB/Gis korzystając ze standardowych możliwości systemu MicroStation, wzbogaca go o funkcje i procedury analiz przestrzennych, które są łatwo dostępne przez wzbogacony w stosunku do standardu, interfejs użytkownika. Oprogramowanie obsługiwane jest przy pomocy menu.
 

Zarządzanie danymi

DB/Gis dostarcza użytkownikowi narzędzia związane z tworzeniem projektu GIS, mechanizmów podłączania bazy danych do aktywnego rysunku. Udostępniono również funkcje operujące na tabelach i danych uporządkowanych w kolumnach. W szczególności:

 • Tworzenie struktury nowej tabeli
 • Usuwanie tabeli
 • Import i eksport tabeli
 • Aktualizacja tabeli
 • Przeglądanie i edycja danych w tabeli
 • Tworzenie tabeli sumowej 

Łączenie rysunku z bazą danych

DB/Gis posiada funkcje umożliwiające, w sposób łatwy i komfortowy, łączenie wielu elementów rysunku z wyszczególnioną tabelą bazy danych. Należy podkreślić, że istnieje możliwość tworzenia połączeń z tym samym rekordem tabeli, elementów rysunku, które są skojarzone ze sobą warunkiem przestrzennym. (obiekt i towarzyszący mu opis).
 

Aktualizacja danych

DB/Gis posiada funkcje umożliwiające automatyczną i półautomatyczną aktualizacji wartości kolumn tabel bazy danych. Wśród narzędzi znajdują się takie jak:

 • Aktualizacja tabelą
 • Plikiem tekstowym
 • Plikiem punktów
 • Dowolnymi tekstami
 • Tekstami z rysunku
 • Atrybutami rysunku
 • Poligonami 
  Copyright © MADAR SP. Z O.O. Kraków DO GÓRY